Koleksiyonlar

CDMA2000 1X Kanalları

CDMA2000 1X Kanalları

CDMA2000 1X sisteminde kullanılan birkaç yeni CDMA2000 kanalı vardır. CDMA2000, IS-95 cdmaOne üzerine kurulur ve sonuç olarak orijinal sistemde bulunan kanalların çoğunu kullanır. Ancak, ek işlevsellik ve performans sağlamak için bir dizi yeni CDMA2000 kanalı dahil edilmiştir.

IS-95'te olduğu gibi, CDMA2000 kanalları ileri ve geri bağlantılar arasında farklıdır.


İleri bağlantıdaki CDMA2000 kanalları

Sistemde kullanılan yeni CDMA2000 kanalları aşağıda özetlenmiştir.

 • İleri pilot kanalı (F-PICH: Bu CDMA2000 kanalı, IS-95'teki ile aynıdır. Veri taşımaz ve Walsh Kodu 0'ı kullanır. Walsh kodu 0 kullanıldığı için, bunların tamamı sıfırdır ve bu nedenle uzunluğu önemsizdir ve bu nedenle IS-95 ile uyumluluğu korur.
 • İleri İletim Çeşitliliği Pilot Kanalı (F-TDPICH): F-PICH kanalı birincil pilot kanal olarak kalırken, bu CDMA2000 kanalı, iki anten kullanıldığında iletim çeşitliliği için bir pilot sağlamak için kullanılır. İkinci anten çeşitliliği sinyalleri için bir zamanlama referansı sağlar. F-PICH birincil kanal olduğundan, bu normal olarak bunun altındaki bir güç seviyesine ayarlanır.
 • İleri Tahsis Edilmiş Yardımcı Pilot Kanalı (F-APICH): Bu kanal, akıllı antenler kullanıldığında kullanılır. Bu koşullar altında, bir sektör daha küçük sektör ışınlarına bölünebilir ve bu, girişim seviyelerini azaltmak için kullanılabilir. Bu uygulandığında, bu kirişlerin her biri yeni bir sektör oluşturur ve kendi pilot kanalına ihtiyaç duyar.
 • İleri Yardımcı İletim Çeşitliliği Pilot Kanalı (F-ATDPICH): Bu CDMA2000 kanalı, akıllı anten sistemi kullanılırken her bir ışında çeşitlilik iletirken gereklidir.
 • İleri Senkron Kanalı (F-SYNCH): Bu kanal, IS-95 ile aynı işlevselliği sağlar ve aynı şekilde çalışır. Bu CDMA2000 kanalının zamanlaması da pilot kanalınkiyle aynı hizadadır ve bunun bir sonucu olarak mobil cihaz, senkronizasyon kanalı mesajlarının kodunu kolayca çözebilir. Bu kanalda bazı ek bilgilerin iletilmesi gerekir. Örneğin, cep telefonuna baz istasyonunun 1X veya 3X uyumlu olup olmadığını bildirmek gerekir.
 • İleri Çağrı Kanalı (F-PCH): Bu sayfalama kanalı, IS-95 için kullanılanla aynı yapıyı korumaktadır, ancak CDMA2000 için bir dizi geliştirme getirilmiştir.
 • İleri Hızlı Çağrı Kanalı (F-QPCH): Bu kanal, cep telefonuna, uyku modu için oluklu alımı kullanabilmesi için bilgi sağlar. IS-95 için mobil, aynı zamanda diğer bilgileri de taşıyan sayfalama kanalını kontrol etmek için belirli zamanlarda uyandı. İleri Hızlı Çağrı Kanalı bu işleve adanmıştır ve bunu daha etkili bir şekilde gerçekleştirebilir. IS-95'teki Çağrı Kanalını kullanan alıcının uyanması ve 96 mS yuvasını alması gerekirken, F-QPCH'yi kullanarak yalnızca uyanması ve bir 5 mS yuvası alması gerekir. Bu, alıcının uyanma süresinde önemli bir azalma sağlar ve bekleme pil ömrünü önemli ölçüde uzatır.
 • İleri Ortak Kontrol Kanalı (F-CCCH): F-CCCH, kontrol bilgilerini belirli bir mobil cihaza ileten bir düz bağlantı CDMA2000 kanalıdır. Bu kanal için çerçeve boyutları aşağıdaki uzunluklardan biri olabilir: sırasıyla 9.6, 19.2 ve 38.4 kbps veri hızları sağlayan 5, 10 veya 20 mS. Arama yapılmadığında, cep telefonuna özel mesajlar F-CCCH üzerinden gönderilebilir.
 • İleri Yayın Kontrol Kanalı (F-BCCH): Bu CDMA2000 kanalı, hücrenin kapsama alanı içindeki tüm cep telefonlarına mesaj yayınlamak için kullanılır. Bu mesajlar, haber reklamlarının yanı sıra statik sayfalama mesajlarını içerebilir. Kanal, verileri 4.8, 9.6 veya 19.2 kbps'de iletir.
 • İleri Ortak Güç Kontrol Kanalı (F-CPCCH): Güç kontrolü, tüm cep telefonlarının baz istasyonu tarafından yaklaşık aynı güçte alınması gerektiğinden, herhangi bir CDMA sistemi için önemli bir unsurdur. Bunu başarmak için, baz istasyonu her cep telefonunun gücünü düzenler. Bir çağrıya dahil olmasa bile cep telefonunun güç kontrolü için bitleri alması gerekir. Bu nedenle her mobil, gücünü bir artışla artırıp azaltmasını sağlamak için bu CDMA2000 kanalındaki belirli bir biti izler. Maksimum hızı sağlamak için bu bilgi kodlanmamıştır. Herhangi bir veri hatası ortaya çıkarsa, hata bir sonraki bit ile hızlı bir şekilde düzeltilir.
 • İleri Temel Kanal (F-FCH): Bu CDMA2000 1X kanalı, hala ses ve veri yükünü taşıyan ana kanaldır. İleri Temel Kanal, sabit miktarda yayılma kullanır ve değişken veri hızları, sembol tekrarı kullanılarak elde edilir.
 • İleri Ek Kod Kanalı (F-SCCH): İleri Tamamlayıcı Kod Kanalları IS-95'ten korunur ve bir trafik kanalı içinde yer alır ve ses veya veri taşımak için kullanılır, ancak yalnızca RC1 ve RC2 ile kullanılabilir. RC1 için çerçeve boyutu 20 mS ve veri hızı 9.6 kbps iken RC2 için veri hızı 14.4 kbps'dir.
 • İleri Ek Kanal (F-SCH): Bu CDMA2000 kanalı trafik kanalı içinde yer alır ve yalnızca 1X için 3 ila 5 ve 3X için 6 ila 9 Telsiz Yapılandırmaları ile kullanılabilir. Kanal, sabit bir yayılma oranı sağlamak için değişken uzunluklu Walsh Kodlarını kullanabilir. 1200 bps'den 1036800 bps'ye kadar çok çeşitli veri hızları sağlar.
 • İleri Özel Kontrol Kanalı (F-DCCH): Bu kanal, bilgileri baz istasyonundan cep telefonuna taşır. IS-95 sistemleri için, kontrol bilgisi, bir çağrı sırasında ses verileriyle birlikte ileri trafik kanalından gönderilmiştir. Bu CDMA2000 kanalının tanıtımı, trafik kanalının kontrol bilgilerini taşıma gereksinimini ortadan kaldırır. Bu, trafik kanalını öncelikli olarak amaçlanan yük verilerini taşımak için serbest bırakır ve bu, bu CDMA2000 kanalının verimliliğini artırır.

CDMA2000 ters kanallar

İleri bağlantıya benzer şekilde, gelişmiş performans ve yetenekler sağlamak için kullanılan ters bağlantı ve CDMA kanallarında birçok değişiklik vardır.

 • Ters Pilot Kanalı (R-PICH): CDMA2000 için bu yeni kanal, baz istasyonlarının bir sisteme ve kanal kurtarmaya ilk erişim elde etmeleri için bir referans sağlar. Kanal ayrıca ileri bağlantı için güç kontrol bilgisini taşır. Bu kanalın eklenmesi pil tüketiminin artmasına neden olsa da, önemli avantajlar sağlar ve bu nedenle sisteme dahil edilmiştir.
 • Ters Erişim Kanalı (R-ACH): Bu kanal IS-95 için kullanılanla aynı şekilde çalışır ve geriye dönük uyumluluk sağlar. Sisteme erişmeye çalıştığında cep telefonu tarafından rastgele patlamaları iletmek için kullanılır.
 • Ters Geliştirilmiş Erişim Kanalı (R-EACH): Ters Geliştirilmiş Erişim Kanalı, R-ACH'nin IS-95'te yaptığı ile aynı işlevleri yerine getirir. Gelişmiş erişim sağlamak için geliştirilmiştir. Çalışabileceği iki mod vardır:
  • Birincisi, kanalın IS-95'te kullanılana benzer şekilde erişim mesajlarını taşıdığı temel bir erişim modudur.
  • İkinci mod, rezervasyon erişim modu olarak adlandırılır ve İnternet erişimi vb. Gibi radyo kaynaklarını rezerve etmek için kullanılır.
  Bu modların her ikisinde de CDMA2000 kanalı yalnızca iletişim erişimini sağlamak için kullanılır. 5, 10 ve 20 mS çerçeve boyutlarına sahip olabilir ve 9.6, 19.2 ve 38.4 kbps hızlarında veri iletimi sağlar.
 • Ters Ortak Kontrol Kanalı (R-CCCH): Bu CDMA2000 kanalı, CDMA2000'in gelişmiş paket erişimi sağlamasını sağlayan bir erişim kanalıdır. Paket erişimi için gereken çok daha hızlı erişim ve daha düşük gecikme süreleri sağlar. 20 mS 9,6 kbps kanal sunar ve buna ek olarak 19,2 ve 38,4 kbps veri hızları sunan yeni 5 ve 10 mS çerçeveler vardır. Güç seviyeleri önemli olduğundan, bu CDMA2000 kanalı kapalı döngü güç kontrol sistemi tarafından kontrol edilir.
 • Ters Özel Kontrol Kanalı (R-DCCH): Bu CDMA2000 kanalı, F-DCCH'ye benzer. Veri trafiği için bir çağrıda sinyal ve kullanıcı bilgisini taşımak için kullanılır ve sonuç olarak sadece iletilecek veri varsa mevcuttur.
 • Ters Temel Kanal (R-FCH): Bu, ses ve veri yükünü taşımak için kullanılan ters bağlantıdaki kanaldır. 5 veya 20 mS karelere izin verir, daha kısa çerçeveler daha düşük gecikme sağlamak için kullanılır, yani telefon ihtiyaç duyduğu verileri 20 ms yerine 5 ms içinde alır.
 • Ters Tamamlayıcı Kod Kanalı (R-SCCH): Bu kanal, F-SCCH'nin eşdeğeridir ve Radyo Konfigürasyonları 1 ve 2 ile kullanılır. Yine bu kanalın zamanlaması, temel kanaldan 1,25 mS kadar ofsettir. Trafik kanalı başına yediye kadar kullanılabilir.
 • Ters Tamamlayıcı Kanal (R-SCH): Ters tamamlayıcı kanal, 1200 bps kadar düşük, 230.4 kbps'ye kadar (ve 3X için 103.68 kbps) değişen kullanıcı veri hızları sağlar. Bunu gerçekleştirmek için kanal, değişken uzunluklu Walsh kodlarını kullanır. Bu kanal yalnızca 1X için Radyo Yapılandırmaları 3 ve 4 ve 3X için 5 ve 6 için geçerlidir.

IS-95'te bulunan kanalların daha birçok CDMA2000 1X kanalı olduğu görülebilir. Ancak bu CDMA2000 kanalları, CDMA2000'in çok daha yüksek esneklik seviyeleri, daha yüksek veri oranları, geliştirilmiş spektral verimlilik ve genel olarak daha iyi bir performans seviyesi sağlamasına yardımcı olur.

Kablosuz ve Kablolu Bağlantı Konuları:
Mobil İletişimin temelleri2G GSM3G UMTS4G LTE5GWiFiIEEE 802.15.4DECT kablosuz telefonlarNFC- Yakın Alan İletişimiAğ temelleri CloudEthernetSerial dataUSBSigFoxLoRaVoIPSDNNFVSD-WAN nedir
Kablosuz ve Kablolu Bağlantıya Dön


Videoyu izle: CDMA2000 (Ocak 2022).