Koleksiyonlar

Elektrik Gücü Nedir: watt

Elektrik Gücü Nedir: watt

Herhangi bir elektrik veya elektronik devrenin önemli bir yönü, onunla ilişkili güçtür. Bir dirençten bir akım geçtiğinde, elektrik enerjisinin ısıya dönüştüğü bulunmuştur. Bu gerçek, içinden akımın geçtiği bir dirençten oluşan elektrikli ısıtıcılar tarafından kullanılır. Ampuller, aynı prensibi kullanır, elemanı ısıtarak beyaz sıcak parlar ve ışık üretir. Diğer zamanlarda çok daha küçük dirençler ve çok daha küçük akımlar kullanılır. Burada üretilen ısı miktarı çok küçük olabilir. Ancak bir miktar akım akarsa, bir miktar ısı üretilir. Bu durumda üretilen ısı, dağıtılan elektrik gücü miktarını temsil eder.

Gücün tanımı

Güç ister mekanik bir ortamda ister elektriksel bir ortamda kullanılsın, gücün tanımı hala aynıdır. Tartışılma şekli biraz farklı olabilir, ancak yine de tanımı ve güncelliği tamamen aynıdır.

Elektrik gücü tanımı:

Elektrik gücü, elektrik enerjisinin bir elektrik devresi tarafından aktarıldığı birim zaman başına orandır. İş yapma oranıdır.

Bir elektrik devresi açısından, elektrik gücü, elektrik enerjisinin bir elektrik devresi tarafından aktarıldığı birim zaman başına orandır.

Tanımdan şu şekilde görülebilir:

W =V Qt

Ancak:

Qt=Akım, ben

İkame:

W=V ben

Nerede:
W = watt cinsinden güç
V = volt olarak potansiyel
I = amper cinsinden akım
Q = coulomb cinsinden yük
t = saniye cinsinden süre

Watt nedir: güç birimi

Güç birimi, W sembolü ile gösterilen ve İskoç mühendis James Watt'ın (1736–1819) adını taşıyan watt'tır.

Watt'ın tanımı:

Watt, enerji dönüşüm oranını tanımlayan SI güç birimidir ve saniyede bir joule'ye eşdeğerdir.

Watt, uygulamaya göre tanımlanabilir:

  • Watt'ın elektriksel tanımı: bir watt, bir amperlik bir akım, I akım bir voltluk bir elektriksel potansiyel farkına sahip bir ağdan geçtiğinde işin yapıldığı hızdır, V, V
  • Watt'ın mekanik tanımı: bir watt, bir nesnenin hızı, bir Newton'un sabit karşıt kuvvetine karşı saniyede bir metre sabit tutulduğunda işin yapıldığı hızdır.

Diğer birçok SI birimi gibi, güç seviyelerinin aralığı uzak yıldızlardan radyo antenlerinde alınan dakika radyasyon seviyelerinden büyük elektrik santralleri tarafından üretilen muazzam seviyelere kadar değişebildiğinden, katlar ve alt katlar vardır.

Watt'ın Katları ve Alt Çarpanları
GüncelİsimKısaltma
10-15 wattFemtowattsfW
10-12 wattPicowattspW
10-9 wattNanowattlarnW
10-6 wattmikrodalgalarµW
10-3 wattmiliwattmW
wattwattW
103 wattkilovatkW
106 wattMegawattMW

Elektronik ve elektrik sistemleriyle bağlantılı olarak bahsedilen çeşitli öğelerin tipik güç seviyelerinin bir görüntüsüne sahip olmak genellikle yardımcı olur.

Tipik güç seviyelerinin bazı örnekleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çeşitli Elektrikli ve Elektronik Cihazların ve Sistemlerin Tipik Güç Seviyeleri
cihazDetaylar
Elektrik ateşiTipik olarak çubuk başına 1 kW
Masaüstü bilgisayarnormalde 100W'tan az
Su ısıtıcısıTipik 2,5 kW
42 inç düz ekran LED Televizyon~ 100 W
Yerli akkor ampul150 W'a kadar
Domstic LED ampul20 W'a kadar

Hesaplama gücü

Bir devrede harcanan güç miktarı kolayca belirlenebilir. Basitçe, belirli element üzerindeki potansiyel farkın veya voltajın, içinden geçen akımla çarpımının ürünüdür. Diğer bir deyişle, 250 voltluk bir kaynaktan gelen ve 4 amper akım tüketen bir elektrik yangını, 250 x 4 = 1000 watt veya 1 kilowatt dağıtacaktır. Diğer bir deyişle.

Bazı durumlarda devre elemanının gerçek direnci bilinebilir. Ohm Yasasını (V = I x R) kullanarak, gerilim veya akım biliniyorsa gücü hesaplamak mümkündür. Örneğin, şebeke voltajının 250 volt olduğu ve eleman direncinin 62,5 Ohm olduğu bilinebilir.

Bazı basit cebirleri uygulayarak çok faydalı formülleri keşfetmek mümkündür:

W=V2R

. ve . .

W=ben2 R

Bu formülleri kullanarak, üzerine 250 voltluk bir voltaj yerleştirildiğinde 62,5 ohm dirençte harcanan gücü hesaplamak kolaydır

W=V2R=250262.5=1000W

Güç, birçok elektronik devrede anahtar birimlerden biridir. Bir ünitede veya hatta tek bir bileşende dağıtılan ısı seviyesini belirtmek için kullanılabilir, tüketilen gücü tanımlamak için kullanılabilir ve ayrıca sistem tarafından iletilecek güç miktarını tanımlamak için kullanılabilir. sonraki öğe. Bu ve diğer pek çok alanda, watt cinsinden ölçülen güç, büyük önem taşıyan anahtar bir parametredir.


Videoyu izle: Dikey Eksen Rüzgar Türbini Meltem 500 (Ocak 2022).